__gaTracker('send','pageview');

Belasting Amsterdam

Met belasting Amsterdam worden vaak de gemeentelijke belastingen van de stad Amsterdam bedoeld. Deze belasting Amsterdam wordt ook geheven voor ZZPers en kleine ondernemers.

Belasting Amsterdam : Wat zijn de gemeentelijke belastingen voor ZZPers en kleine ondernemers?

Reinigingsrecht, vermakelijkheidsretributie, reclame-, precario- en toeristenbelasting zijn belastingen en heffingen specifiek voor ondernemers. Voor welke belastingsoorten de ondernemer wordt aangeslagen is afhankelijk van de situatie. Onroerende- zaakbelasting, rioolheffing en roerende-ruimtenbelasting gelden voor particulieren en ondernemers.

Belasting Amsterdam: Wat zijn de kwijtscheldingsmogelijkheden voor gemeentelijke belastingen voor ZZPers en kleine ondernemers?

U kunt als ZZPer en kleine ondernemer in aanmerking komen voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. Kwijtschelding is mogelijk als u:

  • een Bbz-uitkering (starten als ondernemer vanuit de uitkering) krijgt.
  • het totale inkomensniveau rond bijstandsniveau is
  • geen B.V. of soortgelijke rechtsvorm bent, maar een natuurlijke rechtspersoon

Via Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam (DBGA) kunt u dan kwijtschelding krijgen voor de volgende drie belastingen voor uw woning:

  • roerenderuimtebelasting (RRBE; E staat voor eigenaren)
  • afvalstoffenheffing (AFV)
  • onroerende-zaakbelasting (OZBE; E staat voor eigenaren)

Voor de belastingen van Waternet waterschapsbelastingen kunt u geen kwijtschelding krijgen als ZZPer of kleine ondernemer. Ook van andere belastingen krijgt u geen kwijtschelding.

Alleen kwijtschelding vanaf 2013
U kunt als ondernemenr alleen kwijtschelding aanvragen voor aanslagen vanaf 2013. Voor oudere aanslagen is het voor ondernemers niet mogelijk kwijtschelding aan te vragen.

Wilt u als ondernemer raad of advies bij deze belastingen? Mail dan nu vrijblijvend via deze link.