__gaTracker('send','pageview');

Boekhouden ZZP

Boekhouden ZZP zal in de meeste gevallen verwijzen naar de ZZP er die zelf wil boekhouden. In de meeste gevallen kan je twee wijze van boekhouden onderscheiden. Administreren en Dubbel boekhouden. Administreren is: Alle gegevens van een onderneming systematisch verzamelen, vastleggen, verwerken, verstrekken voor het besturen van de onderneming (voor ondernemer) en het afleggen van verantwoording daarover‘ (Financiers, Belastingdienst). Dubbel boekhouden is: een methode van boekhouden, waarbij elke transactie of gebeurtenis op zijn minst op twee verschillende manieren wordt geadministreerd. Elke transactie wordt hierbij zowel aan de creditkant als aan de debetkant op een of meer grootboekrekeningen geboekt. Hierbij wordt gebruikgemaakt van dagboeken zoals kasboeken, inkoopboek of verkoopboek, die een automatische tegenrekening kunnen hebben ingesteld. Samengevat is het dubbel boekhouden is een set van regels voor het opslaan van financiële informatie in een financieel boekhoudsysteem.

Boekhouden ZZP: Wat is de wet en wat adviseert de belastingdienst voor vorm?

De wet zegt: Uw financiële administratie, kortweg “de boekhouding”, is een verplichting conform o.a. wetboek 3 art. 5i lid 1. Eenieder die een bedrijf of zelfstandig beroep uitoefent, is verplicht van zijn vermogenstoestand en van alles betreffende zijn bedrijf of beroep, naar de eisen van dat bedrijf of beroep, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe boeken en bescheiden op zodanige wijze te bewaren dat te allen tijde zijn rechten en verplichtingen kunnen worden gekend..

De belastingdienst zegt:

 • U kunt uw administratie inrichten en bijhouden op een manier die past bij uw onderneming.
 • Daarbij moet u er wel rekening mee houden dat uw administratie de basis is voor uw aangiften.
 • Als uw administratie niet volledig is en niet binnen een redelijke termijn te controleren is of als u uw administratie niet lang genoeg bewaart, dan kan dat vervelende gevolgen hebben. Wij kunnen dan uw omzet en winst vaststellen en de belasting berekenen. Het bedrijfsproces moet volledig en redelijk gedetailleerd worden vastgelegd.
 • Als u de gegevens digitaal vastlegt, dan moet u deze ook digitaal bewaren. En wel voor de geldende bewaartermijn van 7 jaar.
 • U mag de gegevens alleen op papier bewaren als u een zeer kleine administratie hebt die binnen een redelijke termijn is te controleren (7 jarige bewaarplicht (AVR)
 • http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/ondernemen/administratie/administratie_opzetten/wat_hoort_er_allemaal_bij_uw_administratie

Boekhouden ZZP : Wat adviseert Administratie voor BEginners?

Als u het uitbesteed en heeft er het geld voor over, zouden wij kiezen voor dubbelboekhouden. Als u kiest om het zelfstandig te doen (wat wij zelf ook doen). Adviseren wij, gezien de omvang van de facturen bij de gemiddelde ZZPer, de kosten en het niveau wat je jezelf dient aan te leren om het dubbel boekhouden goed te kunnen uitvoeren, het zelfstandig bijhouden en voeren van een administratie.

Boekhouden ZZP : Wat komt er allemaal kijken bij het zelfstandig uitvoeren van een administratie?

Om deze stap te kunnen beantwoorden dien je de 5 onderdelen van het administratieproces te kennen. Deze zijn als volgt:

 1. Verzamelen van de data / input (de inkoop en verkoopfacturen)
 2. Creatie van Winst & Verliesrekening en BTW Staat.
 3. BTW aangifte op kwartaalbasis via site www.belastingdienst.nl
 4. Creatie van een Balans
 5. Inkomstenbelasting aangifte aan het einde van het jaar.

90% van de kosten van uitbesteding van de boekhouding zijn gebasseerd op tijd en uurloon. Vaak zijn mensen bij uitbesteding op deze eerste twee onderdelen tussen de 1000 tot 1500 euro per jaar extra kwijt. Dit komt door de arbeidsintensiviteit en het uurloon, niet door de vereiste kennis. Kosten die voor de gemiddelde ZZPer echt niet nodig zijn in onze ogen. Gemiddeld zijn ZZPers ondernemers hierdoor zo’n 2000 euro (exclusief BTW) per jaar kwijt aan administratiekosten (boekhouders en accountingsoftware) en het laten doen van de Omzetbelasting en Inkomstenbelasting aangiftes kwijt.Ongeveer zo’n 167 euro per maand.

Bij administratie voor Beginners leren we mensen door middel van trainingen en begeleiding hoe ze van dit MAANDBEDRAG een JAARBEDRAG kunnen maken

U leest dit goed! Geen 2000 euro per jaar, Geen 167 euro per maand,

MAAR 167 EURO PER JAAR.

WILT U LEREN HOE OOK U DIT VOOR UW BEDRIJF KAN REALISEREN?

 LEES DAN MEER DOOR OP ONDERSTAANDE LINK TE KLIKKEN:

De Administratie voor Beginners Trainingen