__gaTracker('send','pageview');

Freelance

Freelance is een term voor een groep zelfstandigen. Freelance arbeid verschilt van loondienst. Freelancers zijn dan ook ondernemers voor de belastingdienst. Uit ervaring blijkt dat Freelancers moeite kunnen hebben met het vinden van het juiste administratiesysteem en de juiste adviseur voor de belastingen die bij deze vorm van ondernemerschap hoort. Dit uit zich vaak in online of offline accountantsystemen, die niet altijd matchen met het systeem van de accountant of adviseur voor de inkomstenbelastingaangifte. Met als gevolg onnodige kosten voor het systeem en de adviseur. Dit kan verschillen van 800 euro tot 2000 euro per jaar. Administratie voor Beginners geeft trainingen aan Freelancers waarna de kosten geen 2000 euro per jaar zijn, geen 800 euro per jaar, maar 167 euro per jaar. Misschien wel interessant voor u? Hoe werkt dit?

Is een accountant verplicht voor Freelance ondernemers

U heeft als ondernemer van een natuurlijk persoon zoals: eenmanszaak (Freelance), vof, man/vrouw vof, maatschap of commanditaire vennootschap geen accountantsverklaring / geen accountant Amsterdam nodig voor uw reguliere administratie of jaarrekening.

Als bestuurder van een rechtspersoon zoals: BV, NV, stichting, vereniging of coöperatie heeft u voor de Nederlandse wetgeving alleen een accountantsverklaring nodig als u aan twee van de onderstaande voorwaarden voldoet:

  • de waarde van de activa van uw bedrijf minus de herwaarderingsreserve en de minus de reserve deelnemingen hoger zijn dan € 4.400.000,= en
  • de omzet bedraagt meer dan € 8.800.000,= en U heeft meer dan 50 medewerkers in dienst.

In alle andere gevallen (99,2%) is een accountant en accountantsverklaring niet noodzakelijk. Maar wat betekent dit dan voor u? Het kan zijn dat u systemen toepast voor uw onderneming die bedoeld zijn voor de auditing van grote ondernemingen. Ondernemingen met tienduizenden facturen per jaar van hoge waarde per factuur. Freelance ondernemers hebben vaak tientallen facturen per jaar. U begrijpt dat een simpeler system hier van dienst kan zijn. De vraag is dan ook hoe kan het simpeler?

Administratie & Belasting Training voor Freelance ondernemers

Bij Administratie voor Beginners leren we u welke stappen u het best zelf kunt doen en welke stappen u het beste kan uitbesteden aan de hand van de volgende vijf fasen van het Administratie en Belasting proces voor Freelance ondernemers:

  1. Verzamelen van de data / input (de inkoop en verkoopfacturen)
  2. Creatie van Winst & Verliesrekening en BTW Staat.
  3. BTW aangifte op kwartaalbasis via site www.belastingdienst.nl
  4. Creatie van een Balans
  5. Inkomstenbelasting aangifte aan het einde van het jaar.

Mijn advies zal voor de meeste Freelance ondernemers zijn, leer jezelf onderdeel 1 t/m 3 aan m.b.v. de Training: Stap 1 & 2 Creatie en Invoer Basisadministratie systeem en Training: Stap 3 Zelfstandig BTW-Aangifte doen. Besteedt onderdeel 4 & 5 uit aan een specialist. Deze wordt per uur betaalt en heeft niet veel tijd nodig voor stap 4 & 5 als jij hem stap 1 t/m 3 goed aanleverd. Hiervoor heeft Administratie voor Beginners de specialist matching service.